Stałe komunikaty dotyczące projektu

Licznik odwiedzin

Wyniki Konkursu "Obywatelu, tak działaj!"

Miło nam poinformować, iż laureatami tegorocznej, pierwszej edycji konkursu „Obywatelu, tak działaj” Programu „Prawo dla obywateli” zostali...
 • Samorząd Gminy Nowa Dęba,
 • Samorząd Gminy Baranów Sandomierski,
 • Samorząd Gminy Pysznica,
 • Starosta Tarnobrzeski Pan Krzysztof Pitra,
 • Wójt Gminy Klimontów Pan Ryszard Bień,
 • Sekretarz Gminy Zaleszany Pan Sebastian Nabrzeski.

Zarząd Fundacji wyróżniał w/w samorządy i osoby za działania promujące wśród mieszkańców postaw obywatelskiej aktywności, zaznaczając w szczególności, iż:

 • Samorząd Gminy Nowa Dęba dysponuje prawem lokalnym umożliwiającym grupom społecznym występowanie z inicjatywą uchwałodawczą do Rady Miejskiej. Dzięki takim rozwiązaniom Samorząd Nowej Dęby wdraża demokracje partycypacyjną i umożliwia obywatelom na inicjowanie ważnych lokalnie uchwał, które mogą pozytywnie wpływać na aktywność i zaangażowanie mieszkańców w sprawy wspólnoty samorządowej.
 • Samorząd Gminy Baranów Sandomierski już w pierwszym roku ustawy o funduszu sołeckim umożliwił wspólnotom sołeckim realizowanie działań w ramach funduszu sołeckiego. Jednocześnie Samorząd Gminy, chcąc animować i włączać lokalne wspólnoty do czynnego i realnego angażowania się w sprawy sołectw wyodrębnił do dyspozycji sołectw dodatkowe środki samorządowe. Tym samym władza samorządowa Gminy Baranów Sandomierski w realny sposób liczy się z opinią i zdaniem mieszkańców wyrażaną uchwałami zebrania mieszkańców co do kierunków zadań wdrażanych bezpośrednio  w sołectwach. W Gminie Baranów Sandomierski partycypacja i komunikacja społeczna staje się wymierną rzeczywistością. Możliwość skorzystania z takiego prawa jest też wyznacznikiem dobrych praktyk współpracy samorządu i obywateli.
 • Samorząd Gminy Pysznica od początku funkcjonowania Lokalnej Organizacji Grantowej SMK „Wolni od Uzależnień” a następnie Ośrodka Działaj Lokalnie Fundacji Fundusz Lokalny SMK oraz partnerstwa „Młodzi gniewni dla nas pewni” wspiera i pomaga rozwijać aktywność obywatelską mieszkańców Gminy Pysznica. Zaangażowanie po stronie Wójta Gminy jak i pracowników Urzędu Gminy zawsze jest ukierunkowane na współpracę i tworzenie sprzyjających warunków dla organizacji społecznych i liderów. Pewność i trwałość relacji jest dla Fundacji FFL SMK kluczowym czynnikiem przemawiającym za promowanie takich postaw wśród innych samorządów. 
 • Starosta Tarnobrzeski Pan Krzysztof Pitra, reprezentujący Powiat, który jako pierwszy z samorządów powiatowych objętych działaniami Fundacji przystąpił do współpracy i partnerstwa wokół trzech programów Fundacji to jest: „Lokalne Inicjatywy”, „Młodzi gniewni dla nas pewni”, „Prawo dla obywateli”. Współpraca nie miała jedynie charakteru deklaratywnego. Przejawia się osobistym zaangażowaniem władz i pracowników, udostępnianiem pomieszczeń urzędu starostwa, współrealizacją działań i inicjatyw podejmowanych przez Fundację oraz wsparciem finansowym projektów Fundacji finansowanych ze środków zewnętrznych. Dzięki takiej postawie beneficjenci działań Fundacji – liderzy i organizacje z terenu powiatu tarnobrzeskiego mają dostęp do szerszych działań pobudzających lub inicjujących aktywność lokalnych wspólnot. 
 • Wójt Gminy Klimontów jako pierwszy w powiecie sandomierskim przystąpił do współpracy z Fundacją Fundusz Lokalny SMK przy realizacji Programu „Młodzi gniewni dla nas pewni”. Tym samym umożliwił na zainicjowanie na terenie Gminy Klimontów takich akcji Fundacji jak: „Wygraj w Tysiąca” czy Programu Stypendiów Pomostowych. Inicjatywy te skierowane do młodzieży w wieku 13-25 lat pozwalają na kreowanie młodzieżowych liderów, wspieranie uzdolnionej młodzieży podejmującej studia stacjonarne oraz pozytywnie wpływają na współpracę Fundacji z innymi lokalnymi instytucjami i organizacjami, których adresatem działań jest młodzież. 
 • Pan Sebastian NabrzeskiSekretarz Gminy Zaleszany zainicjował program budowy partnerstw sołeckich organizacji i instytucji. Sieciowanie aktywnych instytucji i osób, działających blisko siebie ale często oddzielnie jest prostym ale przez to kreatywnym pomysłem na budowanie lokalnego kapitału społecznego. Przy okazji daje to Samorządowi Gminy Zaleszany sposobność do bardziej efektywnej alokacji środków budżetowych wspierających małe, oddolne inicjatywy. Pomysł zbudowania „sołeckiego programu współpracy” dla Zarządu Fundacji FFL SMK jest również konkretnym działaniem, które uskutecznia wdrażanie lokalnych Programów Odnowy Miejscowości. tym samym sołectwa, w których takie inicjatywy stają się realne uzyskują większą szansę na pozyskiwanie również partnerów finansowych współfinansujących działania społeczne.

 

Stanisław Baska

 

Prezes Zarządu Fundacji

Fundusz Lokalny SMK

 Sandomierz, 22 czerwca 2013 r.  

free joomla template
template JoomSpirit