Stałe komunikaty dotyczące projektu

Licznik odwiedzin

Publiczny Rejestr Umów

Publiczny Rejestr Umów

Zapraszamy do przyłączania się do akcji „Publiczny Rejestr Umów”.
Co to jest:
Jawność i przejrzystość finansów publicznych (w postaci Publicznego Rejestru Umów) jest narzędziem oceny systemu sprawowania władzy publicznej, nakazuje władzy postępowanie uczciwe i profesjonalne oraz zgodne z interesem społecznym. Dzięki Publicznemu Rejestrowi Umów możemy oceniać i komentować bieżące decyzje rządzących, a w szczególności zasadność i gospodarność wydatków.

WIĘCEJ: https://www.facebook.com/PublicznyRejestrUmow/info

Oczywiście każdy obywatel, na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej może zażądać od organu administracji publicznej informacji o zawieranych umowach, wynagrodzeniach czy innych dokumentach „wytworzonych” przez administrację ale publiczny rejestr umów sprawę ułatwia.

free joomla template
template JoomSpirit