Stałe komunikaty dotyczące projektu

Licznik odwiedzin

W Stalowej Woli studenci mają lepiej.

Pomoc materialna dla studentów Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli.

Czytaj więcej: W Stalowej Woli studenci mają lepiej.

Skąd mamy i na co wydajemy Twoje pieniądze...

"Skąd mamy i na co wydajemy Twoje pieniądze" to tytuł broszury Gminy Zaleszany, która w przystępny sposób prezentuje dochody i wydatki budżetu Gminy Zaleszany. Broszura jest nie dla radnych, księgowych, Regionalnej Izby Obrachunkowej, ale dla mieszkańców.

Czytaj więcej: Skąd mamy i na co wydajemy Twoje pieniądze...

Obywatelski Monitoring Sportu rozpoczęty!

W jeden z wrześniowych weekendów w Konstancinie pod Warszawą spotkało się 18 osób z całej Polski, które zdecydowały się sprawdzić, jak w ich gminie wydawane są publiczne pieniądze na sport i wziąć udział w Obywatelskim Monitoringu Sportu (OMS) organizowanym przez SLLGO.

Czytaj więcej: Obywatelski Monitoring Sportu rozpoczęty!

Udostępnianie informacji publicznej - doświadczenia Fundacji

Zazwyczaj dotyczy to sytuacji gdy obywatel wnioskuje o przekazanie ważnej dla niego informacji publicznej. Śledząc media czy orzecznictwo sadów administracyjnych „różnie to z tym bywa”.

A co się dzieje gdy sytuacja jest odwrotna: obywatel lub organizacja publiczna wnioskuje do samorządu o zamieszczenie informacji o charakterze publicznym np. na stronach internetowych gminy. Prześledźmy jedną z takich sytuacji.

Prośba

„Z uwagi na społeczny charakter realizowanych projektów (Program Stypendiów Pomostowych, Akademia Demokracji Lokalnej) zwracamy się o pomoc w promocji w/w programów”.

Prośbę adresujemy do urzędów gmin z trzech „naszych” powiatów (20 jednostek samorządowych).

Czytaj więcej: Udostępnianie informacji publicznej - doświadczenia Fundacji

Rusza budżet obywatelski

Rusza budżet obywatelski

Czy w Twojej okolicy jest potrzebny plac zabaw? A może remont  chodnika czy nowe miejsca parkingowe, a może masz zupełnie inny pomysł na to, co zmienić w miejscu, w którym mieszkasz? Po raz pierwszy będziesz miał na to bezpośredni wpływ, dzięki wprowadzeniu w Elblągu zasad budżetu obywatelskiego.

Elblążanie zgłaszają już pierwsze pomysły w ramach Budżetu Obywatelskiego. Do dyspozycji są 2 miliony złotych, z podziałem na pięć okręgów wyborczych (po 400 tysięcy zł). Elbląg dołącza do krajowej czołówki miast, które wprowadzają w życie zasady budżetu obywatelskiego. Dzięki niemu mieszkańcy decydują, na co konkretnie zostanie wydana część pieniędzy z miejskiej kasy. Prezydent Grzegorz Nowaczyk zaproponował, by na budżet obywatelski w 2013 roku przeznaczyć 2 miliony złotych, po 400 tysięcy na każdy z pięciu okręgów wyborczych.

Czytaj więcej: Rusza budżet obywatelski

WSPÓLNE DOBRO – CZYLI JAK „KOBIETY Z ŻELAZA” RATUJĄ LIKWIDOWANĄ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ

WSPÓLNE DOBRO – CZYLI JAK „KOBIETY Z ŻELAZA” RATUJĄ LIKWIDOWANĄ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ

WPROWADZENIE:

Zazwyczaj mówiąc „wspólnota” myślimy wspólnota gmina, czasem mamy na myśli wspólnotę wiejska. Tak naprawdę żyjemy w wielu różnych wspólnotach: rodzinnej, parafialnej, szkolnej czy wspomnianej wcześniej wiejskiej czy gminnej, etc. Wspólnota to dobre określenie na małą społeczność ludzi, którzy postanawiają coś zrobić razem lub są postawieni przed koniecznością wspólnych działań. Często wspólnota zaczyna się od doraźnych, okazjonalnych działań realizowanych często przez grupę ludzi niezwiązanych ze sobą formalnie. Działają bo coś chcą zrobić. Działają bo dostrzegają „wspólne dobro”. Czasem „to coś” wyzwala społeczną energię i powoduje chęć szerszych działań i to co jest nieformalne (okazjonalne, spontaniczne) doprowadzić do sformalizowania, tak aby aktywność stała się trwała, powtarzalna. Taka sytuacja zaistniała w Zaleziance, gmina Łączna powiat skarżyski, gdzie grupa kobiet aktywnych, dla obrony szkoły podstawowej w kilka tygodniu, w lutym 2011 r. utworzyło Stowarzyszenie Rozwoju Społecznego „Zalezianka”.

Czytaj więcej: WSPÓLNE DOBRO – CZYLI JAK „KOBIETY Z ŻELAZA” RATUJĄ LIKWIDOWANĄ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ