Stałe komunikaty dotyczące projektu

Licznik odwiedzin

Czy podatek akcyzowy muszą płacić organizacje społeczne i parafie

Czy podatek akcyzowy muszą płacić organizacje społeczne i parafie
W dziale „Porady i opinie” przedstawiamy opinie prawne do problemów zgłoszonych przez liderów i organizacje społeczne (organizacje pożytku publicznego zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie), ale także przez sołtysów, radnych, pracowników administracji samorządowej z terenu powiatu tarnobrzeskiego, stalowowolskiego i sandomierskiego w kwestiach związanych z animacją i aktywnością lokalną. Każda opinia jest przygotowywana przez prawników współpracujących z naszą Fundacją w ramach programu „Prawo dla obywateli”, zgodnie z misją naszego programu „pomagamy zrozumieć prawo”. Zapraszamy do zgłaszania problemów poprzez bezpośredni kontakt mailowy.

Czytaj więcej: Czy podatek akcyzowy muszą płacić organizacje społeczne i parafie

Czy samorząd może kontrolować szkołę „stowarzyszeniową”

Czy samorząd może kontrolować szkołę „stowarzyszeniową”

 

OPIS PROBLEMU: Dotyczy formy i trybu przeprowadzania kontroli przez samorząd szkoły prowadzonej przez stowarzyszenie

Zgłoszony problem (potrzeba):

„…. ważnym faktem w tym wszystkim jest to, iż co tydzień przyjeżdżają dwie panie z Urzędu Gminy, wchodzą do sali, liczą dzieci. Nie posiadają upoważnienia, nie przedstawiają zakresu kontroli, wreszcie nie dają protokołu z zaleceniami pokontrolnymi. Bardzo proszę o pomoc w tej sprawie jak najszybciej…”

 

Czytaj więcej: Czy samorząd może kontrolować szkołę „stowarzyszeniową”

Umowa współpracy partnerskiej

Czasem nie mamy czasu a czasem współpraca ma charakter okazjonalny. Jednak gdy przedmiotem umowy są wzajemne świadczenia i odpowiedzialności, zaś realizacja może mieć charakter ciągły lepiej zawrzeć z partnerem umowę współpracy, która pozwoli uregulować podstawowe kwestie związane z przedmiotem współpracy. W załączeniu prezentujemy przykład umowy, który można rozbudowywać i dostosowywać do potrzeb wynikających z charakteru współpracy.

Czytaj więcej: Umowa współpracy partnerskiej

Zmiany w KRS

Zmiany w KRSZGŁOSZONY PROBLEM:

Stowarzyszenie (OSP) posiada nieaktualny KRS z 2003 roku. W 2007 i 2011 roku Walne Zebranie Członków owej OSP dokonało zmian w składzie organów. Nie dokonali odpowiednich zmian w KRS - stąd nieaktualny KRS. Urząd Skarbowy przy złożeniu sprawozdania rocznego poprosił o dostarczenie aktualnego KRS. Członkowie OSP w chwili obecnej chcą zgłosić zmiany w KRS, które dokonali w 2011 roku. Pytanie brzmi: jeśli sąd rejestrowy zobaczy, że podstawą do zmiany wpisu są uchwały z 2011 roku czy nie nałoży kary, jakie konsekwencje prawne grożą za niedotrzymanie terminu 7 dni na zgłoszenie zaistniałych zmian. Jakie kroki mogą podjąć wobec OSP Urząd Skarbowy i Starosta?
Czy może zwołać Walne Zgromadzenie Członków, przeprowadzić wyboru i dokonać zmian w KRS zgodnie z 7 dniowym terminem?

Czytaj więcej: Zmiany w KRS

Przedłużenie umowy użyczenia budynku przez gminę na rzecz stowarzyszenia

Przedłużenie umowy użyczenia budynku przez gminę na rzecz stowarzyszenia

ZGŁOSZONY PROBLEM:

Czy samorząd może nie przedłużyćumowy użyczenia organizacji na budynek, w którym stowarzyszenie prowadzi szkołę, przedszkole. W uchwale likwidacyjnej rady gminy jest zapis, że budynek ma być wykorzystany do prowadzenia szkoły przez stowarzyszenie. W 2014 r. kończy się umowa użyczenia i czy samorząd może nam tej umowy nie przedłużyć?

Czytaj więcej: Przedłużenie umowy użyczenia budynku przez gminę na rzecz stowarzyszenia

Jakie warunki musi spełnić stowarzyszenie gdy zamierza dowozić dzieci do przedszkola

Jakie warunki musi spełnić stowarzyszenie gdy zamierza dowozić dzieci do przedszkola

ZGŁOSZONY PROBLEM:

Stowarzyszenie, które prowadzi szkołę planuje zakupić 9-osobowy bus, którym zamierza dowozić dzieci w wieku od 3 lat do przedszkola i szkoły. A zatem jakie wymogi musi spełnić stowarzyszenie(opiekun, uprawnienia kierowcy, foteliki).

Czytaj więcej: Jakie warunki musi spełnić stowarzyszenie gdy zamierza dowozić dzieci do przedszkola

Opinia dotycząca kwoty naliczanej subwencji oświatowej dla stowarzyszenia prowadzącego szkołę

Opinia dotycząca kwoty naliczanej subwencji oświatowej dla stowarzyszenia prowadzącego szkołę

ZGŁOSZONY PROBLEM:

Szkoła ma ustalony budżet na rok kalendarzowy 2012r. Wynika on z ilości uczniów, którzy byli zapisani do szkoły i przedszkola we wrześniu 2011r. Natomiast we wrześniu 2012 r. zwiększy się ogólna liczba dzieci w naszej placówce, a zatem czy samorząd jest zobligowany od września bieżącego roku przekazać szkole wyższą subwencję?

Czytaj więcej: Opinia dotycząca kwoty naliczanej subwencji oświatowej dla stowarzyszenia prowadzącego szkołę

Rozwiązanie umowy użytkowania nieruchomości z organizacją pozarządową przez organ wykonawczy

Rozwiązanie umowy użytkowania nieruchomości z organizacją pozarządową przez organ wykonawczy

ZGŁOSZONY PROBLEM:

Wójt, nie podając przyczyny, wypowiada umowę bezpłatnego użytkowania nieruchomości/lokalu przez gminną jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej. Czy działa zgodnie z prawem? Jakie obowiązki ciążą na gminie w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Czytaj więcej: Rozwiązanie umowy użytkowania nieruchomości z organizacją pozarządową przez organ wykonawczy

Udostępnianie informacji publicznej

Poniżej zamieszczamy opinię na temat udostępniania informacji publicznej
przez Ośrodki Działaj Lokalnie. Podobne zasady można przyjąć w sytuacji
realizacji zadania publicznego, np. finansowanego ze środków samorządu
gminnego przez inne organizacje pozarządowe. 

Udostępnianie informacji publicznej – wskazówki dla Ośrodków Działaj Lokalnie

 

Czytaj więcej: Udostępnianie informacji publicznej

free joomla template
template JoomSpirit